Con Cáo và chùm nho là truyện ngụ ngôn nổi tiếng của Aesop, khuyên người ta nên biết từ bỏ những thứ không thuộc về mình cho dù đã rất cố gắng để đạt được.

Truyện ngụ ngôn Aesop

Một con Cáo đang rất đói, bỗng nhìn thấy những chùm nho lủng lẳng trên cây được uốn dọc theo một cái giàn cao. Nó cố gắng nhảy cao hết mức có thể để lấy cho được những chùm nho này. Nhưng vô ích, vì chum nho ở quá cao.

Cuối cùng, con Cáo bỏ đi với vẻ thờ ơ và có một chút tự trong. Nó tự bảo mình:

– Những chùm nho này đã chín, nhưng hình như chúng còn chua lắm!